fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gửi Thông cáo Báo chí của bạn

Nếu bạn muốn thông cáo báo chí của mình được đăng trên SuperCryptoNews, chỉ cần gửi email bộ thông tin thương hiệu (press release kit) của bạn đến admin@supercryptonews.com

Khi bạn gửi thông cáo báo chí của mình qua email, vui lòng đảm bảo bạn cung cấp những thông tin sau:

  • Tên công ty, tên của bạn và ngày đăng tải
  • Thông cáo báo chí của bạn nên bao gồm một tiêu đề và không dài quá 1000 từ
  • Vui lòng ghi rõ Mục bạn muốn đăng: Tin tức Blockchain, Đầu tư, Kinh doanh, Fintech hoặc Những mục khác
  • Hình ảnh hoặc banner đi kèm cho thông cáo báo chí ở định dạng .JPG hoặc .PNG (tỷ lệ 600 W x 400 H hoặc 3: 2)

SuperCryptoNews có quyền điều chỉnh nội dung được gửi tới nếu cảm thấy cần thiết, và đăng tải hoặc gỡ xuống các thông cáo báo chí theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi mong bạn thông cảm rằng chúng tôi không thể đăng tải mọi thông cáo báo chí gửi tới.

Nếu bạn cần trợ giúp trong việc bắt đầu thông cáo báo chí hoặc quan tâm đến các loại phương tiện hoặc nội dung khác, vui lòng liên hệ varut@novum.global. 

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020-2023}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in blockchain, crypto, Web3, fintech and technology.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us