fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ธนาคารกลางเกาหลี ทดสอบสกุลเงินดิจิทัล CBDC แม้จะยังไม่นำมาใช้งานจริงในเร็ว ๆ นี

นาคารกลางเกาหลี ได้ประกาศแผนนำร่องทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิตอลของธนาคารกลางหรือ CBDC อย่างไรก็ตามทาง BOK ยังไม่เร่งที่จะผลักดันออกมาใช้งานจริงในเร็วๆนี้
ดอยทช์แบงก์

ดอยทช์แบงก์ ชี้ ไวรัสโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้ธนาคารกลางออก CBDC

ดอยทช์แบงก์ ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมัน ชี้ให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ทั่วโลก เป็นตัวเร่งให้ธนาคารกลางต่าง ๆ หันมาสนับสนุนและสร้าง CBDC ของตัวเอง

BIS ผลักดันให้เหล่าธนาคารกลางออกเงินดิจิทัลแห่งชาติ แก้ปัญหาช่วงไวรัสโควิดระบาด

BIS ได้ออกรายงานแนะนำให้ธนาคารกลางทั่วโลกนำสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) รวมถึงการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในช่วงที่ไวรัสโควิดกำลังระบาด
union bank

UnionBank เผย วิกฤตโควิด-19 เป็นตัวผลักดันให้ธนาคารเร่งนำเงินดิจิทัลมาใช้เร็วขึ้น

UnionBank แห่งประเทศฟิลิปปินส์ ได้ทำนายว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะผลักดันให้ธนาคารปรับตัวมุ่งสู่การใช้ เงินดิจิทัล และยกเลิกการใช้เงินรูปแบบเก่า

ธนาคารกลางฝรั่งเศสจ่อทดสอบสกุลเงินดิจิทัล (CBDC) ภายในไตรมาสสองปีนี้

ล่าสุด ธนาคารกลางฝรั่งเศส ได้เริ่มต้นแผนการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองเช่นกัน โดยทำการเปิดตัวโปรแกรมทดลองในการนำ CBDC มาใช้กับธุรกรรมการเงินระหว่างธนาคาร

เจ้าหน้าที่ IMF ชี้ ข้อดี – ข้อเสีย ที่มาพร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)

นาย Tao Zhang รองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC)
สินทรัพย์ดิจิทัล

BitMEX Research เผย การออก CBDC ของธนาคารกลางอาจนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ

BitMEX Research รายงานถึงแนวทางที่รัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงในการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันอาจก่อให้เกิดเงินเฟ้อได้

ธนาคารกลางอังกฤษ เผยผลการหารือสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDCs)

ธนาคารกลางอังกฤษ หรือ Bank of England (BoE) กำลังถกเถียงกันอย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในการออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหรือ CBDC

สมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐฯ จี้ Fed เร่งผลักดัน CBDC หลังหวั่นดิจิทัลหยวนชิงบัลลังค์

ถ้าหาก Fed ไม่ตอบสนองและวางแผนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คู่แข่งอย่างจีนจะถือไพ่เหนือกว่าในการออก CBDC
ภูฏาน สร้างเหรียญ

ภูฏาน สร้างเหรียญ Cryptocurrency ของตัวเองชื่อ Prizm

ภูฏาน เปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองภายใต้ชื่อ Prizm โดยสามารถใช้แทนสกุลเงินของตัวเองได้ทันที

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in crypto. We bring you expansive crypto news coverage especially in Asia, with a focus on Singapore, Thailand and Southeast Asia.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us