fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nền Tảng Sàn Giao Dịch Tài Sản Kỹ Thuật Số Là Gì?

Sàn giao dịch tiền điện tử là gì? Những sàn nào bạn có thể cân nhắc và các bước bạn cần thực hiện trước khi bắt đầu là gì?

Tương tự như các sàn giao dịch chứng khoán, có vô số nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử nơi bạn có thể mua, bán, giao dịch, lưu trữ và quản lý tài sản tiền điện tử của mình. Hãy xem chúng tôi giới thiệu về các loại sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau và giải thích ngắn gọn cách bạn có thể bắt đầu trên bất kỳ sàn nào nhé. Nếu bạn cần thêm tài liệu để bổ sung cho những gì bạn đã học được trên video này, hãy xem một số bài viết về Giao dịch 101 hữu ích của chúng tôi tại đây:

Trong trường hợp bạn bỏ lỡ, hãy xem hai video đầu tiên trong series mới của chúng tôi tại đây.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để đón xem những nội dung mới chúng tôi mang lại cho bạn mỗi tuần.

Leave a comment

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in crypto. We bring you expansive crypto news coverage especially in Asia, with a focus on Singapore, Thailand and Southeast Asia.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us