fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

คูแลป (KULAP) คว้ารางวัลสนับสนุน ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย จาก depa


คูแลป (KULAP) คว้ารางวัล ติด 1 ใน 8 ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย สาขาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ด้านทีมบริหารตอบรับรางวัล มุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงินที่ทุกคนเข้าถึงได้

นายพลากร ยอดชมญาณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาโตชิ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้แบรนด์ “คูแลป” (KULAP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจและมีความยินดีอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 8 ที่ได้ผ่านการพิจารณารับการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านสาขาเทคโนโลยีด้านการเงิน (FinTech) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) โดยการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของ depa เกิดจากความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามารองรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบไร้ตัวกลาง ซึ่งปัจจุบัน KULAP เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) เพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับอนุญาตดำเนินกิจการจากสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เผยว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลสตาร์ทอัพ (Digital StartUp) ครั้งแรกของปี โดยพิจารณาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการให้บริการครอบคลุมเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ EdTech, FinTech, HealthTech และ Data Platform โดยมีผู้เข้าคัดเลือกกว่า 60 ราย โดยคณะทำงานได้ร่วมพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วประเทศไทยเป็นหลัก รวมงบสนับสนุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

“จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดกินเวลานานต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมต่าง ๆ จนทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างเห็นได้ชัด โดยตามภารกิจของดีป้าที่ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จึงเห็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการดิจิทัลของคนไทยเพื่อคนไทย” ผอ. ใหญ่ดีป้ากล่าวเสริม

ทีม KULAP มีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับโอกาสนี้ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการ Startup แก่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะไม่หยุดพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงการให้บริการแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ให้สมกับที่ผ่านการคัดเลือก ล่าสุดทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ 11 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนบนแพลตฟอร์มแล้วกว่า 18 ล้านบาท 

Leave a comment

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in crypto. We bring you expansive crypto news coverage especially in Asia, with a focus on Singapore, Thailand and Southeast Asia.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us