fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

E-Bank ของยูเครนเตรียมเปิดใช้งานซื้อขาย Bitcoin เร็ว ๆ นี้

ในขณะที่รัฐบาลยูเครนเริ่มวางรากฐานสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล แอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ในท้องถิ่น Monobank ในยูเครนได้เสร็จสิ้นการรวมระบบนำร่องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

Oleg Gorokhovsky ผู้ร่วมก่อตั้ง Monobank กล่าวว่า e-bank ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตของ Universal Bank ซึ่งอดีตหัวหน้าธนาคารกลางและอดีตรองนายกรัฐมนตรีของประเทศยูเครน Sergey Tigipko เป็นเจ้าของ

โดยข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2020 ระบุ ว่า Monobank มีลูกค้ามากกว่า 2.5 ล้านราย

Gorokhovsky แสดงมุมมองทางบวกเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวกล่าวว่าการซื้อ Bitcoin มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐของ Tesla กลายเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ตนเองเชื่อว่า Bitcoin มีอนาคต นอกจากนี้ Gorokhovsky ยังได้เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นส่วนตัวของตนใน Bitcoin พร้อมคาดการณ์ว่า Bitcoin จะสูงถึง $100,000 ภายในปี 2022

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รัฐสภายูเครนได้ผ่านกฎหมายควบคุมวิธีการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางของประเทศ

 

Leave a comment

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in crypto. We bring you expansive crypto news coverage especially in Asia, with a focus on Singapore, Thailand and Southeast Asia.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us