fbpx
Skip to content Skip to footer

ข้อตกลงและเงื่อนไข

Super Crypto News มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในเว็บไซต์ Supercryptonews.com ในทุกส่วนทุกหน้า มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นที่เข้ามาแสดงโยงผ่าน Supercryptonews.com ข้อมูลจากบุคคลที่สามถือเป็นความเสี่ยงของตัวผู้ใช้เอง


Supercryptonews.com ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกที่เกิดจากการเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
โปรดทราบว่า แม้มีเนื้อหาส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นมาและเป็นของเว็บไซต์นี้ แต่ Supercryptonews.com ไม่ใช่แหล่งอ้างอิงทางการเงิน อีกทั้ง ความคิดเห็นของจัดทำและผู้มีส่วนร่วมอื่นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลจึงไม่ควรทำตามคำแนะนำทางการเงิน หากต้องการคำแนะนำประเภทนี้ Supercryptonews ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม


เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความเนื้อหาใด ๆ ว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนและผู้ใช้ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง Supercryptonews ไม่สามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำ Supercryptonews จะโฆษณากิจกรรมบริการผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆ โดยจะมีกเครื่องหมายบ่งบอกอย่างชัดเจน  ในการใช้ Supercryptonews.com คุณได้ยอมรับและยินยอมต่อนโยบายที่มีอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการข้างต้น


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณได้ตกลงที่จะถือว่า Supercryptonews  บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงานตัวแทน และผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งไม่เป็นอันตราย และปกป้องพวกเขาจากการเรียกร้องค่าใช้จ่ายความเสียหายการสูญเสียค่าใช้จ่ายและหนี้สินอื่นใดรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ Supercryptonews ของคุณ หามมีการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้นี้และ / หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือบุคคลใด ๆ


เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญา หรือแง่ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือพยายามใช้ Supercryptonews รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรค่าความนิยมการใช้หรือข้อมูล ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะไม่ได้รับผลกระทบแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่นำมาใช้กับคุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ


คุณตกลงที่จะเปิดเผย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงานตัวแทน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายจากการเรียกร้องความต้องการและความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและสืบเนื่อง) ทุกชนิดและลักษณะ ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยอันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Supercryptonews ของคุณ


การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างผู้อ่านและเราที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งทางกฎหมาย

เกี่ยวกับ SuperCryptoNews

สื่อชั้นนำด้านบล็อกเชนและคริปโตในภูมิภาคเอเชีย นำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างรอบด้านและเจาะลึก ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสิงคโปร์และประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารจาก SCN