fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ngân Hàng Hàn Quốc Thử Nghiệm Won Kỹ Thuật Số Trong Chương Trình Thí Điểm 22 Tháng

Khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới tập trung nguồn lực của họ để nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các dự án tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), Ngân hàng Hàn Quốc là ngân hàng trung ương tiếp theo triển khai chương trình thí điểm cho đồng won kỹ thuật số Hàn Quốc. Được công bố vào ngày 6 tháng 4, chương trình dự kiến sẽ diễn ra đến hết tháng 12 năm 2021. Trong giai đoạn này, ngân hàng sẽ tiến hành đánh giá sâu rộng về mọi mặt – thiết kế, cơ sở hạ tầng, công nghệ và quy trình kinh doanh – và hành động hướng tới mục tiêu cuối cùng là thay thế tiền mặt bằng won kỹ thuật số.

Ngân hàng Hàn Quốc lần đầu tiên giới thiệu về CBDC vào cuối tháng 12 năm 2019 trong kế hoạch tiền tệ quốc gia của Hàn quốc năm 2020 và một nhóm nghiên cứu của CBDC được giao nhiệm vụ nghiên cứu về tài sản tiền điện tử, tăng cường bảo mật cho hệ thống thanh toán và đồng thời liên lạc với các ngân hàng trung ương, tổ chức khác và Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) về phát triển một loại tiền kỹ thuật số. 

Theo Thời báo Hàn Quốc, “BOK cũng quyết định duy trì sự chủ động trong sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường thanh toán trong nước và nước ngoài, vì vậy chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống thí điểm CBDC và kiểm tra các vấn đề kỹ thuật và pháp lý xung quanh việc giới thiệu tại đây”. 

Được dẫn dắt bởi nhóm nghiên cứu CBDC thành lập vào đầu năm nay, những phát hiện từ giai đoạn thử nghiệm sẽ được trao đổi với các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Đưa một CBDC vào sử dụng trên toàn quốc là một công việc lớn lao với ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế và các hệ thống tài chính truyền thống đã được áp dụng nếu không được thực hiện cẩn thận, và có thể hiểu được tại sao nghiên cứu và thử nghiệm là tối quan trọng. Do đó, Ngân hàng Hàn Quốc lưu ý rằng CBDC sẽ không được giới thiệu ra công chúng trong tương lai gần vì chưa có nhu cầu rõ ràng về một loại tiền kỹ thuật số.

Leave a comment

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain & crypto news provider, covering daily news focused on trading and investment developments in bitcoin and crypto. We bring you expansive crypto news coverage around the world. We offer many thought leadership opinions from blockchain experts and leaders of the industry.

Subscribe to SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us

About SuperCryptoNews

SuperCryptoNews is a global leading blockchain and crypto news provider, covering daily news on the latest tech and trading developments in crypto. We bring you expansive crypto news coverage especially in Asia, with a focus on Singapore, Thailand and Southeast Asia.

Follow Us On

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020, 2021}. All rights reserved.

Contact Us   |   T&Cs   |   Privacy Policy   |   About Us