fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Điều khoản & Điều kiện

Super Crypto News cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin có trên các trang được lưu trữ bởi Supercryptonews.com hoặc các tên miền phụ của Supercryptonews là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận trách nhiệm đối với nội dung của các trang web bên ngoài được liên kết thông qua Supercryptonews.com. Nội dung của bên thứ ba được truy cập với rủi ro cá nhân của người dùng.

Supercryptonews.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc bất tiện nào gây ra bởi sự phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu nào có trong trang web này.

Xin lưu ý rằng mặc dù là bản chất của phần lớn tài liệu được tạo và lưu trữ trên trang web này, Supercryptonews.com không phải là tài liệu tham khảo tài chính và ý kiến của các tác giả và những người đóng góp khác là của riêng họ và không nên được coi là lời khuyên tài chính. Nếu bạn cần lời khuyên về khía cạnh này, Supercryptonews khuyên bạn nên liên hệ với một chuyên gia có trình độ trong ngành.

Tất cả các tài liệu trên trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin. Không có tài liệu nào nên được hiểu là lời khuyên đầu tư và tất cả người dùng chịu trách nhiệm cho hành động của chính họ. Supercryptonews không chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì bạn làm. Supercryptonews sẽ quảng cáo các sự kiện, dịch vụ, sản phẩm và dự án, và những thứ này sẽ được đánh dấu rõ ràng bằng việc gắn thẻ (tags).

Bằng việc sử dụng Supercryptonews.com, bạn đồng ý với các chính sách có trong Thỏa thuận Điều khoản Dịch vụ nêu trên.

Cụ thể, bạn đồng ý giữ cho Supercryptonews, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của họ không bị tổn hại và bảo vệ họ trước mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, chi phí và bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác, bao gồm chi phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Supercryptonews, việc bạn vi phạm thỏa thuận người dùng này và/hoặc việc bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba hoặc cá nhân nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, mang tính hậu quả, một cách gián tiếp, ngẫu nhiên, mang tính trừng phạt, phụ thuộc hoặc làm gương, cho dù sai lầm mang tính cá nhân, hợp đồng, hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Supercryptonews, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, việc sử dụng hoặc dữ liệu. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này sẽ không bị ảnh hưởng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm mang tính ngụ ý hoặc việc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính ngẫu nhiên hoặc mang tính hậu quả, do đó các loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Bạn có thể có các quyền khác nhau tùy theo từng quốc gia.

Bạn đồng ý giải phóng cho chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và từng giám đốc, nhân viên, đại lý và cán bộ liên quan, từ các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hậu quả), thuộc mọi loại và bản chất, xác định và chưa xác định, tiết lộ hoặc không tiết lộ, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Supercryptonews.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận người dùng này, toàn bộ hoặc một phần, sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Singapore mà không liên quan đến sự xung đột của các các quy định pháp luật.

Về SuperCryptoNews

SuperCryptoNews là nhà cung cấp tin tức về blockchain và tiền điện tử hàng đầu châu Á, bao quát các tin tức hàng ngày về sự phát triển công nghệ và giao dịch mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Chúng tôi mang đến cho bạn tin tức mở rộng về tiền điện tử, đặc biệt là ở châu Á, trọng tâm là Singapore, Thái LanViệt Nam.

Đăng ký SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Đăng ký SCN

Về SuperCryptoNews

SuperCryptoNews là nhà cung cấp tin tức về blockchain và tiền điện tử hàng đầu châu Á, bao quát các tin tức hàng ngày về sự phát triển công nghệ và giao dịch mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Chúng tôi mang đến cho bạn tin tức mở rộng về tiền điện tử, đặc biệt là ở châu Á, trọng tâm là Singapore, Thái LanĐông Nam Á.

Theo dõi chúng tôi trên