fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สหราชอาณาจักรเพิ่มอุตสาหกรรมบล็อกเชนลงในข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐฯ

กรมการค้าระหว่างประเทศแห่ง สหราชอาณาจักร ได้ประกาศ UK-US Free Trade Agreement (FTA) หรือสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ที่ระบุถึงข้อตกลงทางการค้าและการบริการในภาคส่วนต่าง ๆ เช่นการให้บริการคุ้มครองด้านสุขภาพ การคุ้มครองสัตว์ และยังรวมไปถึงข้อตกลงในอุตสาหกรรม บล็อกเชน อีกด้วย

ผลผวงจาก Brexit

ต้นเหตุของการเจรจาข้อตกลงในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ Brexit หรือการถอนตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ถือเป็นการเปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ อันก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้าอันเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องเข้ามาเร่งแก้ไขเพื่อสร้างข้อตกลงทางการค้าใหม่ ๆ ทั้งกับสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าอื่น ๆ 

โดยเฉพาะกับประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งการบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สหราชอาณาจักรฟื้นคืนสภาพเศรฐกิจการค้าระหว่างประเทศจากผลกระทบของเหตุการณ์ Brexit ได้

ในสนธิสัญญา UK-US FTA มีการระบุถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนในหัวข้อ SMEs สำหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออก โดยได้จัดประเภทการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนให้อยู่ในหมวดหมู่ Digital Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเขตการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักร-สหรัฐฯ โดยจะมีข้อกำหนดในการดูแลควบคุมที่ครอบคลุมและทันสมัย ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับทุกภาคส่วนภายในระบบเศรษฐกิจ

แม้จะออกจาก EU แล้ว แต่มรดกที่ทิ้งไว้ยังอยู่

เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรนั้นได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมบล็อกเชนเป็นอย่างมาก ซึ่งสหราชอาณาจักรนั้นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีบริษัทผู้ให้บริการรายใหญ่มากมาย เช่น Blockchain.com และ Edge รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการผลักดันที่ทำให้สหภาพยุโรป (EU) เร่งศึกษาถึงศักยภาพและส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ เพื่อสร้างความพร้อมของภาพแวดล้อมให้เกิด Ecosystem ในระบบเศรฐกิจ นำไปสู่การใช้งานจริงทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอีกด้วย

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง: ธนาคารกลางจีน อัดฉีดเงินกว่า 4.7 ล้านดอลลาร์ฯ เข้าสู่แพลตฟอร์มบล็อกเชนเพื่อการค้า

Leave a comment

เกี่ยวกับ SuperCryptoNews

สื่อชั้นนำด้านบล็อกเชนและคริปโตในภูมิภาคเอเชีย นำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างรอบด้านและเจาะลึก ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสิงคโปร์และประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารจาก SCN