fbpx
Skip to content Skip to footer

รัฐบาลอินเดียประกาศร่างนโยบายฉบับใหม่เพื่อควบคุมบล็อกเชน

อินเดีย บล็อกเชน

National Institute for Transforming India (NITI Aayog) ได้ประกาศนโยบายฉบับใหม่ โดยนโยบายฉบับนี้มีชื่อว่า “Blockchain — The India Strategy” ที่มีเนื้อหาในการควบคุม การดำเนินการในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ บล็อกเชน ภายในอินเดีย รวมถึงข้อสรุปโครงการนำร่องที่ได้ดำเนินการไปก่อนนโยบายฉบับนี้จะถูกประกาศออกมา

NITI Aayog เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของรัฐบาลของอินเดียในกระบวนการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจตาม Strategy for New India@75

นโยบาย “Blockchain — The India Strategy” นี้จะกล่าวถึงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดเช่น หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้และเข้าใจถึงแนวคิดต่างๆที่มีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี บล็อกเชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาระดับชาติ 

ในส่วนของรายละเอียดนโยบายนั้นแบ่งได้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน, ความน่าเชื่อถือของระบบ, ความสะดวกสบาย และความเหมาะสมในการนำมาปรับใช้ ส่วนที่สองจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน

NITI Aayog ได้ดำเนินโครงการนำร่อง 4 พื้นที่ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ Blockchain มาช่วยบริหารจัดการ โดยโครงการนำร่องประกอบไปด้วย การติดตามสถานะยาในวงจร supply chain, การตรวจสอบและยืนยันโครงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน, การตรวจสอบใบรับรองมหาวิทยาลัย และการบันทึกการโอนซื้อขายที่ดิน

อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี บล็อกเชน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนยังจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลื่ยนและแก้ไขกฎหมายอยู่ตลอด เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีข้อบังคับที่สามารถดูแลได้ครอบคลุมทุกกิจการในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งผู้ประกอบการ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : LVC Corporation บริษัทแม่ของ Line เตรียมเปิดเทรด “Link” เงินดิจิตอลของตนเองบนเว็บเทรด BitMax เมษายนนี้

Leave a comment

เกี่ยวกับ SuperCryptoNews

สื่อชั้นนำด้านบล็อกเชนและคริปโตในภูมิภาคเอเชีย นำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างรอบด้านและเจาะลึก ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสิงคโปร์และประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารจาก SCN