fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

แบงก์ชาติไทยร่วมมือแบงก์พาณิชย์บริการหนังสือค้ำประกันบน Blockchain

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกับ 22 ธนาคารพาณิชย์เปิดตัวบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (BCI) ซึ่งจะให้บริการแพลตฟอร์ม Blockchain สำหรับภาคธนาคาร โดยนับเป็นบริษัทที่ให้บริการออกหนังสือค้ำประกันบน Blockchain รายแรกของโลก

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ Thailand Blockchain Community Initiative ของ ธปท. ได้ศึกษาการเทคโนโลยี Blockchain เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และจะนำมาใช้กับการออกหนังสือค้ำประกันจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการเอกสารและดูแลข้อมูลและลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องจัดทำในการออกหนังสือค้ำประกัน พร้อมกันนี้ได้จัดตั้ง BCI เพื่อให้เปิดให้บริการดังกล่าวในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้หนังสือค้ำประกันมีส่วนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกันในสัญญาธุรกิจเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในขณะที่เทคโนโลยี Blockchain มีความปลอดภัยสูงจึงปราศจากความกังวลเรื่องการปลอมแปลง และเป็นที่ยอมรับมากขื้นจึงถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ดีที่จะนำพาการเติบโตมาสู่อุตสาหกรรมด้าน Blockchain ได้ในอนาคต

อนึ่ง บริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งจากเงินลงทุนเริ่มต้นของ 6 ธนาคารพาณิชย์ไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิขย์ ซึ่งจะร่วมใช้งานระบบพร้อมกับอีก 16 ธนาคารที่เข้าร่วมในปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาต ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารมิซูโฮ ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารออมสิน ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น พร้อมทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ร่วมใช้งาน 9 ราย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) บมจ. ไทยออยล์ บมจ. ปตท. เอสซีจี บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บจก. จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ และ บมจ. ไออาร์พีซี โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัท รวมถึงด้านกฎหมาย 6 บริษัท ได้แก่ บจก. เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ บจก. ศูนย์ประมวลผล บจก. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย บจก. ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ และบจก. กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

Leave a comment

เกี่ยวกับ SuperCryptoNews

สื่อชั้นนำด้านบล็อกเชนและคริปโตในภูมิภาคเอเชีย นำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอย่างรอบด้านและเจาะลึก ครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสิงคโปร์และประเทศไทย

สมัครรับข่าวสารจาก SCN