fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chính Phủ Ấn Độ Phát Hành Văn Kiện Chính Sách Để Điều Tiết Blockchain

Viện Quốc gia về Thay đổi Ấn Độ (NITI Aayog) đã xuất bản một tài liệu thảo luận có tên là “Blockchain – Chiến lược Ấn Độ”. Văn kiện chính sách giải thích các quy định và các trường hợp khác nhau liên quan đến công nghệ blockchain ở Ấn Độ cùng với kết luận về các dự án thí điểm.

NITI Aayog là một viện chính sách đại diện cho Chính phủ Ấn Độ. Tổ chức này nhắm tới việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững với chủ nghĩa liên bang hợp tác, bằng cách thúc đẩy sự tham gia của Chính phủ Ấn Độ theo Chiến lược Ấn Độ Mới @75.

Tài liệu chiến lược, “Blockchain – Chiến lược Ấn Độ”, nhắm vào tất cả các bên liên quan bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân và công dân, với mục đích làm sáng tỏ các khái niệm xung quanh công nghệ blockchain để tạo ra một kế hoạch hành động quốc gia.

Văn kiện chính sách đang được phát hành với hai phần khác nhau. Phần đầu tiên bao gồm các khái niệm cơ bản, hệ thống tin cậy, tiềm năng kinh tế của hợp đồng thông minh và blockchain, sự dễ dàng trong kinh doanh và các trường hợp sử dụng khác nhau hiện có. Phần thứ hai bao gồm các khuyến nghị liên quan đến sử dụng công nghệ blockchain ở Ấn Độ.

NITI Aayog đã theo đuổi bốn dự án thí điểm để nghiên cứu khả năng triển khai công nghệ blockchain. Các dự án này bao gồm theo dõi và truy xuất thuốc trong chuỗi cung ứng dược phẩm, xác minh và phê duyệt đề nghị giải ngân trợ cấp phân bón, xác minh bằng đại học và chuyển nhượng hồ sơ đất đai.

Tuy nhiên, sửa đổi quy định và pháp luật là bắt buộc đối với khu vực công và tư nhân. Do thực tế là công nghệ luôn tiến bộ, các quy định đóng góp vào lợi ích của các bên liên quan bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp.

Có thể bạn muốn đọc: LINE Phát Hành Token LINK Tại Nhật Bản Đầu Tháng 4/2020

Leave a comment

Về SuperCryptoNews

SuperCryptoNews là nhà cung cấp tin tức về blockchain và tiền điện tử hàng đầu châu Á, bao quát các tin tức hàng ngày về sự phát triển công nghệ và giao dịch mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Chúng tôi mang đến cho bạn tin tức mở rộng về tiền điện tử, đặc biệt là ở châu Á, trọng tâm là Singapore, Thái LanViệt Nam.

Đăng ký SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Đăng ký SCN

Về SuperCryptoNews

SuperCryptoNews là nhà cung cấp tin tức về blockchain và tiền điện tử hàng đầu châu Á, bao quát các tin tức hàng ngày về sự phát triển công nghệ và giao dịch mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Chúng tôi mang đến cho bạn tin tức mở rộng về tiền điện tử, đặc biệt là ở châu Á, trọng tâm là Singapore, Thái LanĐông Nam Á.

Theo dõi chúng tôi trên