fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Xác nhận Việc Sử dụng Hệ thống Blockchain Vào Năm 2021

Sở giao dịch chứng khoán Úc (ASX) gần đây đã thỏa thuận với các đối tác mới là Digital Asset (DA) và VMWare để phát triển Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) cho Úc và New Zealand. Hiện tại, ASX đang tiến hành phát triển một ứng dụng sẽ thay thế CHESS, một hệ thống hỗ trợ thanh toán bù trừ cổ phần và thanh toán cho sàn giao dịch.

Theo một thỏa thuận mới với VMware và Digital Asset, ASX hy vọng sẽ nhận được một hệ thống thay thế cho CHESS vào năm 2021. Cả ba bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOE) và thỏa thuận cũng bao gồm hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh nguồn mở có tên là DAML, được phát triển bởi DA.

Kế hoạch của ASX về việc thay thế CHESS bằng một ứng dụng blockchain lần đầu tiên được tiết lộ vào năm 2017 khi họ đang hướng tới việc cung cấp các giao dịch nhanh hơn, bảo mật tốt hơn và giảm chi phí cho khách hàng của mình.

Theo tiến độ thời gian ban đầu của họ, hệ thống này dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2020 nhưng ASX phải đối mặt với sự chậm trễ ít nhất 6 tháng, vì việc phát triển hệ thống blockchain cần nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, ứng dụng cần được thử nghiệm rộng rãi bởi người dùng trước khi ra mắt.

Peter Hiom, Phó Giám đốc điều hành của ASX, đã nhắc lại rằng đối tác mới xác nhận rằng sẽ có một “sự bàn giao hệ thống thay thế CHESS từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2021”.

Leave a comment