fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Thanachart” Cung Cấp LGs Hỗ Trợ Blockchain Cho 2 Hãng Dầu Lớn Nhất Thái Lan

Ngân hàng Thanachart, một trong 14 ngân hàng Thái Lan trong Cộng Đồng Sáng Kiến Blockchain Thái Lan (BCI), đang phát hành các Thư Bảo Lãnh (LGs) sử dụng Blockchain cho hai công ty dầu mỏ nữa đó là – Thái Oil và PTT.

LGs phát hành trên Blockchain bắt đầu từ tháng 6 năm 2019. Ngân hàng đã bắt đầu phát hành LGs có hỗ trợ Blockchain cho khách hàng của họ vào tháng 10. Sau khi công bố, Thanachart đã phát hành LGs cho bốn tổ chức bao gồm: IRPC, GC Marketing Solutions và hai công ty con của PTT Global Chemical.

Theo ngân hàng, các thư bảo lãnh có hỗ trợ Blockchain là các tài liệu điện tử có tính bảo mật cao, dễ kiểm tra và khó giả mạo. Với sự hỗ trợ từ ngân hàng Thái Lan, các ngân hàng thương mại ở Thái Lan đã ký một thỏa thuận vào đầu năm 2019 để thành lập BCI, một nền tảng Blockchain cung cấp các thư bảo lãnh điện tử có hỗ trợ Blockchain.

Leave a comment

Về SuperCryptoNews

SuperCryptoNews là nhà cung cấp tin tức về blockchain và tiền điện tử hàng đầu châu Á, bao quát các tin tức hàng ngày về sự phát triển công nghệ và giao dịch mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Chúng tôi mang đến cho bạn tin tức mở rộng về tiền điện tử, đặc biệt là ở châu Á, trọng tâm là Singapore, Thái LanViệt Nam.

Đăng ký SCN

© Copyright of Novum Global Consultancy Pte Ltd {2020}. All rights reserved.

111 North Bridge Road, 21-01, Peninsula Plaza, Singapore 179098.

Phone: +65-80282938

Đăng ký SCN

Về SuperCryptoNews

SuperCryptoNews là nhà cung cấp tin tức về blockchain và tiền điện tử hàng đầu châu Á, bao quát các tin tức hàng ngày về sự phát triển công nghệ và giao dịch mới nhất liên quan tới tiền điện tử. Chúng tôi mang đến cho bạn tin tức mở rộng về tiền điện tử, đặc biệt là ở châu Á, trọng tâm là Singapore, Thái LanĐông Nam Á.

Theo dõi chúng tôi trên