fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ubutaka: Hệ thống chuyển nhượng đất không cần giấy tờ ở Rwanda bước vào giai đoạn thử nghiệm

Rwanda

Cơ quan Quản lý Đất đai Medici (MLG) đã hợp tác với Chính phủ Rwanda thông qua Cơ quan Xã hội Thông tin Rwanda (RISA) để thí điểm một dự án tại Quận Gasabo, Tỉnh Kigali.

Dự án được đề cập nhằm mục đích làm cho quá trình chuyển nhượng đất bằng hình thức bán tự nguyện không cần giấy tờ và trở nên an toàn hơn.

Sau khi dự án chính thức ra mắt, người dân sẽ không cần phải quay lại phòng công chứng để giải quyết hồ sơ. Điều này có nghĩa là hiệu quả về thời gian cho cả công dân và Chính phủ, cũng như tăng cường bảo mật thông qua việc sử dụng Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) và công nghệ blockchain.

Dự án thí điểm được thực hiện như một bản nâng cấp cho Hệ thống thông tin quản lý đất đai hiện có để giải quyết các vấn đề như sao chép quyền sở hữu đất đai, sai sót dữ liệu, thất lạc tài liệu, giả mạo tài liệu đất đai, gian lận, sai sót hoặc sửa đổi hồ sơ.

Dự án này cũng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm Ubutaka dựa trên việc sử dụng công nghệ blockchain được phát triển bởi Medici Land Governance. Chính phủ có thể hưởng lợi từ việc sử dụng Ubataka vì nó có thể giúp ngăn chặn các vấn đề nói trên, đồng thời tăng cường an ninh và hiệu quả khi cung cấp các dịch vụ đất đai. Ngoài ra, không cần giấy tờ sẽ tốt hơn cho sức khỏe của môi trường.

Giai đoạn thử nghiệm sẽ được tiến hành trong khu vực quận Gasabo và chỉ bị hạn chế đối với việc chuyển nhượng đất bằng hình thức bán tự nguyện. Giai đoạn này sẽ diễn ra trong ba tháng, dự kiến sẽ kết thúc với đánh giá sau đó Chính phủ và MLG sẽ quyết định xem dịch vụ của Ubataka có nên mở rộng đến tất cả các quận và tính đến tất cả các giao dịch liên quan đến đất đai khác hay không.

Leave a comment